image

BEOGRAD (Padinska skela)

Potrebni omladinci koji su slobodni da rade od kraja marta do kraja avgusta 2018 godine.
Zaduženja: 
•Upotreba ručnih paletnih viljuškara.
•Priprema robe za utovar.
•Utovar u dostavna vozila.
•Radno vreme je u noćnim satima u zavisnosti od obima posla
•Početak rada bi bio klizni od 18h, 19h ili 20h u zavisnosti od perioda u toku sezone, ali se vreme ne bi menjalo svaki dan.
•Vreme rada je povezano sa obimom posla, dakle nije fiksno radno vreme.
Uslovi: 
•Radi se šest dana u nedelji osam sati.
•Zaposleni imaju zaštitnu opremu (odelo, cipele, rukavice).
•Temperaturni režim: od -25°C do 10°C.
•Postoji sistem nagrađivanja po učinku.
•Organizacija posla je takva da zaposleni u proseku imaju pauzu do pola h na svakih sat i po vremena.
Prijave porukom na broj telefona: 069 172 39 50 (Ime, prezime i posao za koji konkurisete)

Info na:
011 328 14 29
011 328 31 02
011 328 31 04